Một viên chức bị hủy kết quả trúng tuyển vì không đủ yêu cầu văn bằng

Xác định hồ sơ người dự tuyển không đảm bảo các tiêu chí, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đã quyết định hủy kết quả trúng tuyển. Ảnh: TTTĐ
Xác định hồ sơ người dự tuyển không đảm bảo các tiêu chí, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đã quyết định hủy kết quả trúng tuyển. Ảnh: TTTĐ
Xác định hồ sơ người dự tuyển không đảm bảo các tiêu chí, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đã quyết định hủy kết quả trúng tuyển. Ảnh: TTTĐ
Lên top