Một số trường hợp tạm dừng hưởng trợ cấp xã hội từ ngày 1.7.2021

Một số trường hợp tạm dừng hưởng trợ cấp xã hội từ ngày 1.7.2021. Ảnh minh họa: LDO
Một số trường hợp tạm dừng hưởng trợ cấp xã hội từ ngày 1.7.2021. Ảnh minh họa: LDO
Một số trường hợp tạm dừng hưởng trợ cấp xã hội từ ngày 1.7.2021. Ảnh minh họa: LDO
Lên top