Một người cách ly tại nhà, các thành viên khác có được ra ngoài?

Lên top