Một năm chống tham nhũng, Hà Nội thu 3 tỷ đồng: Như bắt "cá tép"