Một đồi chè thơ mộng và những hành động giết chết sự mộng mơ

Đồi chè ô long Ô Quý Hồ tại Sa Pa nhìn từ xa. Ảnh: Hoa Lê.
Đồi chè ô long Ô Quý Hồ tại Sa Pa nhìn từ xa. Ảnh: Hoa Lê.
Đồi chè ô long Ô Quý Hồ tại Sa Pa nhìn từ xa. Ảnh: Hoa Lê.
Lên top