Mong chờ các nhà cung cấp dịch vụ mạng giảm giá cước Internet

Người dân mong sẽ được hỗ trợ giảm giá cước internet. Ảnh: LDO
Người dân mong sẽ được hỗ trợ giảm giá cước internet. Ảnh: LDO
Người dân mong sẽ được hỗ trợ giảm giá cước internet. Ảnh: LDO
Lên top