Mới làm căn cước công dân mã vạch, cần đổi sang loại gắn chíp không?

Lên top