Mời hiến kế “giải cứu” điểm đen ùn tắc Ngã Tư Sở - Hà Nội

Cảnh ùn tắc thường xuyên tại Ngã Tư Sở- Hà Nội. Ảnh Tô Thế
Cảnh ùn tắc thường xuyên tại Ngã Tư Sở- Hà Nội. Ảnh Tô Thế
Cảnh ùn tắc thường xuyên tại Ngã Tư Sở- Hà Nội. Ảnh Tô Thế
Lên top