Miệng hố ga toang hoác giữa trung tâm TPHCM, nhiều tuần chưa thay mới

Lên top