Mệt mỏi vì tranh chấp đất hơn 10 năm chưa giải quyết xong

Bà Hiểu chỉ vào phần đất của mình đã bị hàng xóm tranh chấp, lấn chiếm. Ảnh: Trần Tuấn.
Bà Hiểu chỉ vào phần đất của mình đã bị hàng xóm tranh chấp, lấn chiếm. Ảnh: Trần Tuấn.
Bà Hiểu chỉ vào phần đất của mình đã bị hàng xóm tranh chấp, lấn chiếm. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top