Mẹ, người chắp cánh ước mơ và khát vọng

Thomas Alva Edison (1847 - 1931) nhà phát minh người Mỹ, thành công của ông được vun đắp từ tình yêu của người mẹ.  Nguồn: history.com
Thomas Alva Edison (1847 - 1931) nhà phát minh người Mỹ, thành công của ông được vun đắp từ tình yêu của người mẹ. Nguồn: history.com
Thomas Alva Edison (1847 - 1931) nhà phát minh người Mỹ, thành công của ông được vun đắp từ tình yêu của người mẹ. Nguồn: history.com
Lên top