May mà chị mới chỉ cắt vú bên trái

Ở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, các bệnh nhân thường không quan tâm hỏi han đến danh phận, địa vị xã hội... của nhau. Ảnh: Trang Thùy
Ở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, các bệnh nhân thường không quan tâm hỏi han đến danh phận, địa vị xã hội... của nhau. Ảnh: Trang Thùy
Ở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, các bệnh nhân thường không quan tâm hỏi han đến danh phận, địa vị xã hội... của nhau. Ảnh: Trang Thùy
Lên top