Mất sổ hộ khẩu, vẫn có thể làm thẻ căn cước công dân gắn chíp

Lên top