Mất nước đột ngột, đến nước có cặn, dân chung cư cũng không có mà dùng