Mất ăn, mất ngủ vì mùi hôi từ nhà máy trong khu công nghiệp

Nhà máy của Công ty Hồng Đức Vượng ở Khu Công nghiệp Quán Ngang. Ảnh: Hưng Thơ.
Nhà máy của Công ty Hồng Đức Vượng ở Khu Công nghiệp Quán Ngang. Ảnh: Hưng Thơ.
Nhà máy của Công ty Hồng Đức Vượng ở Khu Công nghiệp Quán Ngang. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top