Mạo nhận “anh trai liệt sĩ” để trục lợi tiền chế độ thờ cúng

Bà Đặng Thị Điểm (là thương binh) trên mảnh đất có nhà cũ của bố mẹ đã bị ông Đặng Đình Hùng tháo dỡ. Ảnh: PV
Bà Đặng Thị Điểm (là thương binh) trên mảnh đất có nhà cũ của bố mẹ đã bị ông Đặng Đình Hùng tháo dỡ. Ảnh: PV
Bà Đặng Thị Điểm (là thương binh) trên mảnh đất có nhà cũ của bố mẹ đã bị ông Đặng Đình Hùng tháo dỡ. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top