Mang vườn cây sinh thái đến với trẻ em khuyết tật Quảng Nam

Sau dự án trồng cây bổ sung phục hồi sinh cảnh rừng thì nay, Trung tâm GreenViet sẽ đưa rừng về phố bằng những khu vườn sinh thái. Ảnh: GreenViet
Sau dự án trồng cây bổ sung phục hồi sinh cảnh rừng thì nay, Trung tâm GreenViet sẽ đưa rừng về phố bằng những khu vườn sinh thái. Ảnh: GreenViet
Sau dự án trồng cây bổ sung phục hồi sinh cảnh rừng thì nay, Trung tâm GreenViet sẽ đưa rừng về phố bằng những khu vườn sinh thái. Ảnh: GreenViet
Lên top