Mai trắng Nhật Tân giá vài chục triệu không đủ cung ứng dịp tết

Cây mai trắng hàng chục năm tuổi.
Cây mai trắng hàng chục năm tuổi.