Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Mai trắng Nhật Tân giá vài chục triệu không đủ cung ứng dịp tết

Cây mai trắng hàng chục năm tuổi.
Cây mai trắng hàng chục năm tuổi.