Mạch nước giếng cổ ở Quảng Trị bị “đụng chạm”, dân làng phản ứng

Hiện trạng phía trên giếng Kình cổ bị thay đổi. Ảnh: Hưng Thơ.
Hiện trạng phía trên giếng Kình cổ bị thay đổi. Ảnh: Hưng Thơ.
Hiện trạng phía trên giếng Kình cổ bị thay đổi. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top