Mắc COVID-19 chưa phải là điều tồi tệ nhất

Điểm chốt phòng dịch COVID-19 tại Điện Bàn, Quảng nam. Ảnh: Thanh Chung
Điểm chốt phòng dịch COVID-19 tại Điện Bàn, Quảng nam. Ảnh: Thanh Chung
Điểm chốt phòng dịch COVID-19 tại Điện Bàn, Quảng nam. Ảnh: Thanh Chung
Lên top