Mặc áo dài chạy marathon: Hãy tìm hiểu, đừng vội phê phán!

Hình ảnh các runners cosplay với những trang phục khác nhau trên đường chạy tạo màu sắc và vui tươi. Ảnh: FB Nguyễn Hải Đăng.
Hình ảnh các runners cosplay với những trang phục khác nhau trên đường chạy tạo màu sắc và vui tươi. Ảnh: FB Nguyễn Hải Đăng.
Hình ảnh các runners cosplay với những trang phục khác nhau trên đường chạy tạo màu sắc và vui tươi. Ảnh: FB Nguyễn Hải Đăng.
Lên top