Lý giải nghi vấn thất thu thuế tại mỏ đá trắng của Công ty Toàn Thắng

Công trường khai thác đá trắng của Công ty TNHH Toàn Thắng (Nghệ An). Ảnh: HA
Công trường khai thác đá trắng của Công ty TNHH Toàn Thắng (Nghệ An). Ảnh: HA
Công trường khai thác đá trắng của Công ty TNHH Toàn Thắng (Nghệ An). Ảnh: HA
Lên top