Lý do một số hộ dân chưa đồng thuận giao mặt bằng thi công dự án Quốc lộ 27

Gia đình ông Nguyễn Văn Hảo trình bày lý do chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng Quốc lộ 27. Ảnh: Huỳnh Hải.
Gia đình ông Nguyễn Văn Hảo trình bày lý do chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng Quốc lộ 27. Ảnh: Huỳnh Hải.
Gia đình ông Nguyễn Văn Hảo trình bày lý do chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng Quốc lộ 27. Ảnh: Huỳnh Hải.
Lên top