Lưu ý gì để không bị phạt khi giãn cách xã hội?

Những ngày áp dụng giãn cách xã hội, người dân chỉ ra đường khi thật sự cần thiết. Ảnh: Tùng Giang
Những ngày áp dụng giãn cách xã hội, người dân chỉ ra đường khi thật sự cần thiết. Ảnh: Tùng Giang
Những ngày áp dụng giãn cách xã hội, người dân chỉ ra đường khi thật sự cần thiết. Ảnh: Tùng Giang
Lên top