Lương và chế độ phúc lợi: Sự lựa chọn hàng đầu của NLĐ trong dịch COVID-19

Lương thưởng và chế độ dãi ngộ là hai yếu tố hàng đầu thu hút người lao động kể cả trong dịch COVID-19. Ảnh minh họa: P.Linh.
Lương thưởng và chế độ dãi ngộ là hai yếu tố hàng đầu thu hút người lao động kể cả trong dịch COVID-19. Ảnh minh họa: P.Linh.
Lương thưởng và chế độ dãi ngộ là hai yếu tố hàng đầu thu hút người lao động kể cả trong dịch COVID-19. Ảnh minh họa: P.Linh.
Lên top