Lương nhân viên trường học sau cải cách tiền lương thay đổi ra sao?

LƯƠNG HẠNH |

Tại tiểu mục 3.1 Mục 3 Phần II Nghị quyết 27-NQ-TW năm 2018 có nêu rõ nếu chi trả lương theo vị trí việc làm thì bảng lương nhân viên trường học sẽ được xây dựng một bảng lương nhân viên trường học.

Xây dựng 1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo; mỗi ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức có nhiều bậc lương theo nguyên tắc:

Cùng mức độ phức tạp công việc thì mức lương như nhau; điều kiện lao động cao hơn bình thường và ưu đãi nghề thì thực hiện bằng chế độ phụ cấp theo nghề; sắp xếp lại nhóm ngạch và số bậc trong các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, khuyến khích công chức, viên chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức phải gắn với vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức, viên chức thực hiện

Bảng lương nhân viên trường học hiện hành

Lương nhân viên trường học hiện nay được căn cứ theo quy định tại Điều 3 Thông tư 10/2023/TT-BNV

Căn cứ Điều 3 Thông tư 10/2023/TT-BNV, công thức tính lương của nhân viên trường học như sau:

Lương = Hệ số x Mức lương cơ sở

Trong đó: Mức lương cơ sở hiện đang áp dụng là 1,8 triệu đồng/tháng.

Nhân viên thư viện

Căn cứ Điều 9 Thông tư 02/2022/TT-BVHTTDL có nêu rõ cách xếp lương của nhân viên thư viện như sau:

- Chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng I được áp dụng ngạch lương của viên chức loại A3, nhóm 2 (A3.2), từ hệ số lương 5,75 đến hệ số lương 7,55;

- Chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng II được áp dụng ngạch lương của viên chức loại A2, nhóm 2 (A2.2), từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38;

- Chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng III được áp dụng ngạch lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

- Chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng IV được áp dụng ngạch lương của viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

Nhân viên kế toán trường học

Căn cứ tại Khoản 1 Điều 24 Thông tư 29/2022/TT-BTC có nêu rõ cách xếp lương của nhân viên kế toán trường học như sau:

- Ngạch kế toán viên cao cấp (mã số 06.029) được áp dụng hệ số lương công chức loại A3, nhóm 2 (A3.2), từ hệ số lương 5,75 đến hệ số lương 7,55;

- Ngạch kế toán viên chính (mã số 06.030) được áp dụng hệ số lương công chức loại A2, nhóm 2 (A2.2), từ hệ số lương 4,00 đến 6,38;

- Ngạch kế toán viên (mã số 06.031) được áp dụng hệ số lương công chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

- Ngạch kế toán viên trung cấp (mã số 06.032) được áp dụng hệ số lương công chức loại A0, từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89;

Nhân viên văn thư

Căn cứ khoản 1 Điều 15 Thông tư 02/2021/TT-BNV quy định về cách xếp lương ngạch công chức chuyên ngành văn thư như sau:

- Ngạch Văn thư viên chính (mã số 02.006) áp dụng bảng lương công chức loại A2, nhóm 1 (A2.1), từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78;

- Ngạch Văn thư viên (mã số 02.007) áp dụng bảng lương công chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

- Ngạch Văn thư viên trung cấp (mã số 02.008) áp dụng bảng lương công chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06. Trường hợp công chức có trình độ cao đẳng trở lên được tuyển dụng vào vị trí việc làm có yêu cầu ngạch công chức tương ứng là ngạch văn thư viên trung cấp thì được xếp vào bậc 2 của ngạch văn thư viên trung cấp; nếu có thời gian tập sự thì trong thời gian tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 2 của ngạch văn thư viên trung cấp.

Nhân viên thiết bị trường học

Căn cứ theo quy định tại Điều 6 Thông tư 21/2022/TT-BGDĐT quy đinh cách xếp lương của nhân viên thiết bị trường học như sau:

- Viên chức được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức thiết bị, thí nghiệm mã số V.07.07.20 quy định tại Thông tư 21/2022/TT-BGDĐT được áp dụng bảng lương viên chức loại A0 với hệ số lương từ 2.10 đến 4.89.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Nhân viên trường học hồi hộp từng ngày chờ đợi đề xuất tăng lương

Trà My |

Chế độ lương còn thấp, chưa bảo đảm được mức lương tối thiểu vùng theo quy định, không có phụ cấp là một trong số những lí do khiến nhân viên trường học hồi hộp chờ đợi đề xuất tăng lương.

Dự kiến công thức tính lương nhân viên trường học khi cải cách tiền lương

Minh Hương |

Bạn đọc Quốc Anh hỏi: Thu nhập của nhân viên trường học được tính theo công thức nào khi cải cách tiền lương từ ngày 1.7.2024?

Chế độ làm việc đối với nhân viên trường học hiện nay

Bảo Hân |

Chế độ làm việc của nhân viên trường học hiện nay được quy định tại Tiểu mục 1 Mục III Thông tư 36/1999/TT-BGD&ĐT.

Sau Hải Dương, nhân viên trường học Bắc Giang được trả lời kiến nghị

LƯƠNG HẠNH |

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang tiếp tục quan tâm, rà soát, tham mưu tổ chức hoặc tổ chức theo thẩm quyền việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp (trường hợp có phân hạng) cho đội ngũ viên chức gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ trong trường học.

Vui mừng với đề xuất hơn 150 nghìn nhân viên trường học được xét tăng lương

Trà My |

Trước đề xuất xét thăng hạng, tăng lương cho nhân viên trường học, nhiều văn thư, kế toán bày tỏ sự vui mừng và mong điều này sớm thành hiện thực.

Hé lộ loạt biển số tiền tỉ trong phiên đấu giá biển số ngày 20.11

Hải Danh |

Đấu giá biển số đẹp ngày 20.11.2023: Trong phiên đấu giá này, xuất hiện hàng loạt các biển số siêu khủng với mức giá được ước tính lên đến cả tỉ đồng như: 99A-666.99; 99A-678.99; 51K-899.86;...

Nhiều khoản nợ từ thời điểm dịch COVID-19 bùng phát vẫn chưa thể thanh toán

Cường Ngô - Giang Linh |

Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cho rằng, có thực trạng, trong giai đoạn dịch COVID-19, nhiều đơn vị thực hiện mượn hàng, vật tư y tế hóa chất sát khuẩn của các nhà cung cấp, doanh nghiệp tư nhân, đến nay chưa thanh toán do vướng các thủ tục. Do vậy, cần có giải pháp căn cơ để giải quyết vấn đề này.

Cảnh báo mưa dông, sóng lớn, nguy cơ lốc xoáy trên biển

Khương Duy |

Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai vừa phát đi tin dự báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển vào ngày và đêm 20.11.

Nhân viên trường học hồi hộp từng ngày chờ đợi đề xuất tăng lương

Trà My |

Chế độ lương còn thấp, chưa bảo đảm được mức lương tối thiểu vùng theo quy định, không có phụ cấp là một trong số những lí do khiến nhân viên trường học hồi hộp chờ đợi đề xuất tăng lương.

Dự kiến công thức tính lương nhân viên trường học khi cải cách tiền lương

Minh Hương |

Bạn đọc Quốc Anh hỏi: Thu nhập của nhân viên trường học được tính theo công thức nào khi cải cách tiền lương từ ngày 1.7.2024?

Chế độ làm việc đối với nhân viên trường học hiện nay

Bảo Hân |

Chế độ làm việc của nhân viên trường học hiện nay được quy định tại Tiểu mục 1 Mục III Thông tư 36/1999/TT-BGD&ĐT.

Sau Hải Dương, nhân viên trường học Bắc Giang được trả lời kiến nghị

LƯƠNG HẠNH |

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang tiếp tục quan tâm, rà soát, tham mưu tổ chức hoặc tổ chức theo thẩm quyền việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp (trường hợp có phân hạng) cho đội ngũ viên chức gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ trong trường học.

Vui mừng với đề xuất hơn 150 nghìn nhân viên trường học được xét tăng lương

Trà My |

Trước đề xuất xét thăng hạng, tăng lương cho nhân viên trường học, nhiều văn thư, kế toán bày tỏ sự vui mừng và mong điều này sớm thành hiện thực.