Lương hưu chỉ tăng 11% là không thuyết phục

Cần coi mức tăng lương hưu theo đề xuất chỉ là "bù trượt giá". Ảnh BH
Cần coi mức tăng lương hưu theo đề xuất chỉ là "bù trượt giá". Ảnh BH
Cần coi mức tăng lương hưu theo đề xuất chỉ là "bù trượt giá". Ảnh BH
Lên top