Lương giáo viên còn thấp, chưa cải thiện mức sống của nhà giáo

Lương giáo viên còn thấp, chưa đảm bảo đời sống nhà giáo. Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn
Lương giáo viên còn thấp, chưa đảm bảo đời sống nhà giáo. Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn
Lương giáo viên còn thấp, chưa đảm bảo đời sống nhà giáo. Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn
Lên top