Lương chưa tăng đã sắp tăng các loại phí, lệ phí

Người dân TPHCM sắp phải đóng dịch vụ chống ngập. Ảnh Minh Quân
Người dân TPHCM sắp phải đóng dịch vụ chống ngập. Ảnh Minh Quân
Người dân TPHCM sắp phải đóng dịch vụ chống ngập. Ảnh Minh Quân
Lên top