Lùm xùm cuộc thi KHKT quốc gia dành cho học sinh trung học: Học sinh nghiên cứu ung thư, bác sĩ... "choáng"

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ hỏi thăm một số học sinh tham dự Cuộc thi KHKT cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2017 - 2018 khu vực phía Bắc. Ảnh: HN
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ hỏi thăm một số học sinh tham dự Cuộc thi KHKT cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2017 - 2018 khu vực phía Bắc. Ảnh: HN
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ hỏi thăm một số học sinh tham dự Cuộc thi KHKT cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2017 - 2018 khu vực phía Bắc. Ảnh: HN
Lên top