Những tranh cãi về cuộc thi KHKT quốc gia dành cho học sinh trung học: Học sinh nghiên cứu ung thư, bác sĩ... "choáng"

Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh Gia Lai,  cho học sinh trung học năm học 2020-2021. Ảnh: Hồng Thi
Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh Gia Lai, cho học sinh trung học năm học 2020-2021. Ảnh: Hồng Thi
Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh Gia Lai, cho học sinh trung học năm học 2020-2021. Ảnh: Hồng Thi
Lên top