Lùi thời điểm xử phạt ôtô chưa lắp camera giám sát là thấu cảm và chia sẻ

Nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách gặp khó khăn trong mùa dịch mong được lùi thời điểm xử phạt ôtô chưa lắp camera giám sát. Ảnh: ĐT.
Nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách gặp khó khăn trong mùa dịch mong được lùi thời điểm xử phạt ôtô chưa lắp camera giám sát. Ảnh: ĐT.
Nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách gặp khó khăn trong mùa dịch mong được lùi thời điểm xử phạt ôtô chưa lắp camera giám sát. Ảnh: ĐT.
Lên top