Luật sư nói về trách nhiệm khi để xảy ra sự cố thang máy của nhà cao tầng

Lực lượng cứu hộ đã đưa toàn bộ 38 người ra khỏi 2 thang máy mắc kẹt ở Đông Anh: Công an Hà Nội
Lực lượng cứu hộ đã đưa toàn bộ 38 người ra khỏi 2 thang máy mắc kẹt ở Đông Anh: Công an Hà Nội
Lực lượng cứu hộ đã đưa toàn bộ 38 người ra khỏi 2 thang máy mắc kẹt ở Đông Anh: Công an Hà Nội
Lên top