Luật sư chỉ cách không bị xóa hộ khẩu khi bán nhà từ 1.7.2021

Khi bán nhà, người bán có thể thỏa thuận với người mua để giữ lại hộ khẩu trong thời gian thích hợp. Ảnh: LĐO
Khi bán nhà, người bán có thể thỏa thuận với người mua để giữ lại hộ khẩu trong thời gian thích hợp. Ảnh: LĐO
Khi bán nhà, người bán có thể thỏa thuận với người mua để giữ lại hộ khẩu trong thời gian thích hợp. Ảnh: LĐO
Lên top