“Lùa gà” người chơi tiền ảo, một số nghệ sĩ có phải chịu trách nhiệm?

Một số nghệ sĩ, nhân vật trong giới showbiz được cho là quảng cáo tiền ảo đa cấp trá hình trên mạng xã hội để "lùa gà" người chơi. Ảnh chụp màn hình.
Một số nghệ sĩ, nhân vật trong giới showbiz được cho là quảng cáo tiền ảo đa cấp trá hình trên mạng xã hội để "lùa gà" người chơi. Ảnh chụp màn hình.
Một số nghệ sĩ, nhân vật trong giới showbiz được cho là quảng cáo tiền ảo đa cấp trá hình trên mạng xã hội để "lùa gà" người chơi. Ảnh chụp màn hình.
Lên top