Lòng vòng vụ tranh chấp đất với chứng cứ từ thời... Thống đốc Nam kỳ

Từ khi con đường này được mở rộng, đất có giá nên phát sinh tranh chấp giữa ông Lâm Văn Đức với bà Ngô Thị Năm. Ảnh: Nhật Hồ
Từ khi con đường này được mở rộng, đất có giá nên phát sinh tranh chấp giữa ông Lâm Văn Đức với bà Ngô Thị Năm. Ảnh: Nhật Hồ
Từ khi con đường này được mở rộng, đất có giá nên phát sinh tranh chấp giữa ông Lâm Văn Đức với bà Ngô Thị Năm. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top