Long Biên, Hà Nội: Băn khoăn về sự “mập mờ” trong cưỡng chế thu hồi đất?

Khu nhà 4 tầng trên đất nông nghiệp được cấp sổ đỏ.
Khu nhà 4 tầng trên đất nông nghiệp được cấp sổ đỏ.
Khu nhà 4 tầng trên đất nông nghiệp được cấp sổ đỏ.
Lên top