Long An: Yêu cầu cắt điện hộ dân nuôi tôm thẻ chân trắng tự phát

Ruộng nuôi tôm thẻ chân trắng với thiết bị sục khí ao nuôi. Ảnh: K.Q
Ruộng nuôi tôm thẻ chân trắng với thiết bị sục khí ao nuôi. Ảnh: K.Q
Ruộng nuôi tôm thẻ chân trắng với thiết bị sục khí ao nuôi. Ảnh: K.Q
Lên top