Long An: Người lao động tự do cư trú hợp pháp mới được hỗ trợ

Người lao động khó khăn do dịch bệnh COVID-19 ở Long An được quan tâm hỗ trợ. Ảnh: K.Q
Người lao động khó khăn do dịch bệnh COVID-19 ở Long An được quan tâm hỗ trợ. Ảnh: K.Q
Người lao động khó khăn do dịch bệnh COVID-19 ở Long An được quan tâm hỗ trợ. Ảnh: K.Q
Lên top