Long An: Một ngôi nhà nằm chắn giữa đường vào khu công nghiệp

Ngôi nhà nằm giữa đường vào khu công nghiệp. Ảnh: K.Q
Ngôi nhà nằm giữa đường vào khu công nghiệp. Ảnh: K.Q
Ngôi nhà nằm giữa đường vào khu công nghiệp. Ảnh: K.Q
Lên top