Long An: Báo động tình trạng rạch giỏ, móc túi công nhân

Các khu chợ tự phát trước các KCN ở Long An thường xảy ra móc túi, rạch giỏ. Ảnh: K.Q
Các khu chợ tự phát trước các KCN ở Long An thường xảy ra móc túi, rạch giỏ. Ảnh: K.Q
Các khu chợ tự phát trước các KCN ở Long An thường xảy ra móc túi, rạch giỏ. Ảnh: K.Q
Lên top