Lợn nhập khẩu trốn cách ly kiểm dịch: Vi phạm tội buôn bán hàng cấm

Hải quan Quảng Bình điều tra vụ việc 400 con lợn nhập khẩu chưa qua kiểm dịch. Ảnh: HQ.
Hải quan Quảng Bình điều tra vụ việc 400 con lợn nhập khẩu chưa qua kiểm dịch. Ảnh: HQ.
Hải quan Quảng Bình điều tra vụ việc 400 con lợn nhập khẩu chưa qua kiểm dịch. Ảnh: HQ.
Lên top