Lợn nhập khẩu trốn cách ly: Cán bộ Thú y vùng III chỉ bị kiểm điểm?

Cán bộ Thú y vùng III tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo niêm phong kẹp chì đối với lô lợn nhập khẩu sau thông quan. Ảnh: HT.
Cán bộ Thú y vùng III tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo niêm phong kẹp chì đối với lô lợn nhập khẩu sau thông quan. Ảnh: HT.
Cán bộ Thú y vùng III tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo niêm phong kẹp chì đối với lô lợn nhập khẩu sau thông quan. Ảnh: HT.
Lên top