Lợn nhập khẩu bị dịch tả Châu Phi: Phát hiện bệnh sau 1 ngày thông quan

Số lợn nhập khẩu bị dịch tả lợn Châu Phi được tiêu hủy. Ảnh: CL.
Số lợn nhập khẩu bị dịch tả lợn Châu Phi được tiêu hủy. Ảnh: CL.
Số lợn nhập khẩu bị dịch tả lợn Châu Phi được tiêu hủy. Ảnh: CL.
Lên top