Lợn nhập khẩu bị dịch tả Châu Phi: 850 con cùng khu cách ly được tiêu thụ?

Lô lợn nhập khẩu 850 con cách ly cùng nơi với 980 con bị dịch tả lợn Châu Phi được đưa lên xe, chở ra miền Bắc tiêu thụ vào 0h ngày 21.5. Ảnh: CA.
Lô lợn nhập khẩu 850 con cách ly cùng nơi với 980 con bị dịch tả lợn Châu Phi được đưa lên xe, chở ra miền Bắc tiêu thụ vào 0h ngày 21.5. Ảnh: CA.
Lô lợn nhập khẩu 850 con cách ly cùng nơi với 980 con bị dịch tả lợn Châu Phi được đưa lên xe, chở ra miền Bắc tiêu thụ vào 0h ngày 21.5. Ảnh: CA.
Lên top