Lỗi không phải ở chiếc ôtô, mà do trách nhiệm của người lớn!

Ôtô đưa rước học sinh của trường Gateway. Ảnh: C.N/LĐO
Ôtô đưa rước học sinh của trường Gateway. Ảnh: C.N/LĐO
Ôtô đưa rước học sinh của trường Gateway. Ảnh: C.N/LĐO

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top