Loạt lỗ hổng pháp luật trong vụ giao 7.000m2 đất khu công nghiệp Hòa Khánh

Khu công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng.
Khu công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng.
Khu công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng.
Lên top