“Loạn thu” hoa lợi đất lâm nghiệp: Phải trả lại cho dân

Người dân phường Quỳnh Xuân bức xúc vì bị địa phương áp đặt khoản thu hoa lợi đất lâm nghiệp. Ảnh: Quang Đại
Người dân phường Quỳnh Xuân bức xúc vì bị địa phương áp đặt khoản thu hoa lợi đất lâm nghiệp. Ảnh: Quang Đại
Người dân phường Quỳnh Xuân bức xúc vì bị địa phương áp đặt khoản thu hoa lợi đất lâm nghiệp. Ảnh: Quang Đại
Lên top