“Loạn thu” hoa lợi đất lâm nghiệp: Công an vào cuộc điều tra

Bà Võ Thị Hiểu - phường Quỳnh Xuân - thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) chậm nộp tiền hoa lợi đất lâm nghiệp bị tính lãi 1,1 lần. Ảnh: Quang Đại
Bà Võ Thị Hiểu - phường Quỳnh Xuân - thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) chậm nộp tiền hoa lợi đất lâm nghiệp bị tính lãi 1,1 lần. Ảnh: Quang Đại
Bà Võ Thị Hiểu - phường Quỳnh Xuân - thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) chậm nộp tiền hoa lợi đất lâm nghiệp bị tính lãi 1,1 lần. Ảnh: Quang Đại
Lên top