Loạn giá test xét nghiệm nhanh COVID-19 – Bộ Y tế cần vào cuộc

Mẫu xét nghiệm nhanh COVID-19. Ảnh: BVCC
Mẫu xét nghiệm nhanh COVID-19. Ảnh: BVCC
Mẫu xét nghiệm nhanh COVID-19. Ảnh: BVCC
Lên top