Loại Bí thư phường đánh bài ở Quảng Nam khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND

Lên top